Aktuelno

Uskoro počinje sa radom portal Protiv trgovine ljudima

test

Besplatno proverite poslovne ponude preko ASTRA SOS telefona

test

Ugovoreni brak: Kriminal, a ne tradicija

test

Suprotstavljanje potražnji ključno za borbu protiv trgovine ljudima

test

Svratištu potrebni volonteri

test

Suprotstavljanje potražnji ključno za borbu protiv trgovine ljudima na globalnom nivou, istakla ekspertkinja UN

Ženeva, 31. maj 2013 - Globalna pošast koju nazivamo trgovinom ljudima podstaknuta je tražnjom za seksualnom eksploatacijom, jeftinom radnom snagom, ilegalnim usvojenjima i prinudnim brakovima i ljudskim organima, kaže se u novom Izveštaju nezavisne ekspertkinje Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

"Međutim, potražnju ne treba shvatiti samo kao traženje usluga žrtava trgovine ljudima, već u širem smislu, kao bilo koji eksploitativni oblik postupanja koji, zauzvrat, dovodi do trgovine ljudima," naglašava u svom Izveštaju Savetu za ljudska prava Specijalna izvestiteljka UN o trgovini ljudima, Džoj Ngozi Ezeilo.

"Mere koje su države preduzimale da bi obeshrabrile potražnju često su se fokusirale isključivo na slučajeve potražnje za komercijalnom seksualnom eksploatacijom, posebno žena i devojaka, a zanemarivale druge oblike, kao što su potražnja za eksploatitivnim radom i trgovinom organima," primetila je gospođa Ngozi Ezeilo.

Trgovina ljudima predstavlja "industriju" tešku više milijardi dolara u kojoj su milioni ljudi zarobljeni i eksploatisani, između ostalog, u svrhu prisilnog rada, služenja u domaćinstvu, seksualnog rada i korišćenja dece u oružanim sukobima.

UN su usvojile Globalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima. Usvojen 2010. godine, Plan poziva na integraciju borbe protiv trgovine ljudima u šire programe UN kojima se omogućava razvoj i ojačava bezbednost širom sveta. Fokus plana je na četiri oslonca - sprečavanju trgovine ljudima, krivičnom gonjenju počinilaca, zaštiti žrtava i uspostavljanju partnerstava za borbu protiv trgovine ljudima.

U svom Izveštaju, gospođa Ngozi Ezeilo poziva vlade širom sveta da prošire percepciju problema, naglasivši da se termin potražnja u kontekstu trgovine ljudima odnosi na prirodu i obim eksploatacije žrtava trgovine ljudima po dolasku u mesto odredišta, kao i na socijalne, kulturne, političke, ekonomske, pravne i razvojne faktore koji oblikuju tražnju i facilitiraju proces trgovine ljudima.

"Države imaju odgovornost da štite od kršenja ljudskih prava, uključujući tu i trgovinu ljudima i eksploataciju lica od strane trećih lica, uključujući tu i biznis, ali i kriminalna udruženja, i to putem odgovarajućih politika, pravila i sudskih procesa", rekla je.

"Biznis se mora posmatrati kao važan partner u borbi protiv trgovine ljudima", podvukla je, dodavši da je u većem broju slučajeva trgovine ljudima na koje joj je bila skrenuta pažnja postojala umešanost privatnog biznisa - posebno u kontekstu radne eksploatacije.

Gospođa Ngozi Ezeilo je primetila da je trgovina ljudima rizik u širokom spektru industrija i sektora uključenih u globalna tržišta, uključujući tu i poljoprivredu i hortikulturu, građevinarstvo, industriju tekstila i odeće, ugostiteljstvo, rudarstvo, preradu hrane i pakovanje.

Ona je takođe naglasila da je važno obezbediti da mere protiv trgovine ljudima ne ugrožavaju ljudska prava i dostojanstvo ljudi, posebno onih koji su bili žrtve trgovine ljudima.

Nezavisne eksperte ili specijalne izvestioce imenuje Savet sa sedištem u Ženevi, sa zadatkom da ispitaju i izveste o situaciji u zemlji ili na određenu temu vezanu za ljudska prava. Ove pozicije su počasne i stručnjaci nisu u radnom odnosu u UN, niti su plaćeni za svoj rad.

(Tekst preuzet sa UN News Centre, prevod: Anđelka Marković)