Aktuelno

Uskoro počinje sa radom portal Protiv trgovine ljudima

test

Besplatno proverite poslovne ponude preko ASTRA SOS telefona

test

Ugovoreni brak: Kriminal, a ne tradicija

test

Suprotstavljanje potražnji ključno za borbu protiv trgovine ljudima

test

Svratištu potrebni volonteri

test

  •  

    Home

     

Doneta prvostepena presuda za krivično delo trgovine ljudima


Sarajevo, 6. jun 2013 - Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu doneo je 4. juna 2013. godine prvostepenu presudu, po kojoj je M.J, proglašen krivim za izvršenje krivičnog dela trgovine ljudima. M.J. je 16 meseci seksualno eksploatisao više devojaka u saučesništvu sa Vericom Munćan koja je priznala krivicu, pa je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. (dalje u Vestima)

Suprotstavljanje potražnji ključno za borbu protiv trgovine ljudima na globalnom nivou, istakla ekspertkinja UN


Ženeva, 31. maj 2013 - Globalna pošast koju nazivamo trgovinom ljudima podstaknuta je tražnjom za seksualnom eksploatacijom, jeftinom radnom snagom, ilegalnim usvojenjima i prinudnim brakovima i ljudskim organima, kaže se u novom Izveštaju nezavisne ekspertkinje Ujedinjenih nacija za ljudska prava. (dalje u Prenosimo)

Uskoro počinje sa radom portal Protiv trgovine ljudima


Beograd, 30. maj 2013 - Portal Protiv trgovine ljudima uskoro počinje sa radom. Korisnici će na jednom mestu moći da nađu sve informacije vezane za suprotstavljanje trgovini ljudskim bićima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
Sve informacije koje se u ovom trenutku nalaze na stranici nisu zvanične, nisu temeljno proverene i postavljene su isključivo u svrhu testiranja softvera. Konačna verzija - online uskoro.
Potrebno vam je više informacija o portalu?
Pišite nam na info@tritacke.org

Nova presuda u predmetu V.C.L. i A.N. protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Strazbur. 16. februar 2021. godine - Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo bi da plati 90.000 evra (78.590 funti) na ime obeštećenja dvojici vijetnamskih muškaraca koji su bili osuđeni za krivična dela u vezi sa narkoticima uprkos jasnim znacima da su bili žrtve trgovine decom i prisiljavani da rade na farmama kanabisa, presudio je Evropski sud za ljudska prava. Sud je saopštio da je Ujedinjeno Kraljevstvo propustilo da zaštitu pruži potencijalnim žrtvama trgovine decom u slučaju koji datira iz 2009. godine, kao i da je time učinjena povreda dva člana Evropske konvencije o ljudskim pravima - onih koji se odnose na zabranu prisilnog rada i na pravo na pravično suđenje.
Sud je naložio državi da plati 25.000 evra na ime obeštećenja i po 20.000 evra na ime troškova svakom od podnosilaca tužbe, koji su sada u svojim dvadesetim. Vlasti imaju tri meseca da odluče da li će žalbu na presudu uložiti Velikom veću Evropskog suda. 
 
Pročitajte saopštenje o presudi u predmetu V.C.L. i A.N. protiv Ujedinjenog Kraljevstva donetoj 16. febraura 2021. godine ovde
28. april 2022.

Dopis vlastima Republike Srbije upućen od strane specijalnih izvestilaca UN

Ref.: UA SRB 1 / 2022
                                                                                                                 18. januar 2022. godine
 
Ekselencijo,
 
Čast nam je da Vam se obratimo u svojstvu Specijalnog izvestioca za trgovinu ljudima, posebno ženama i decom; Radne grupe za pitanja ljudskih prava i transnacionalnih korporacija i drugih kompanija; Specijalnog izvestioca za ljudska prava migranata i Specijalnog izvestioca za savremene oblike ropstva, uključujući njegove uzroke i posledice, a prema rezolucijama br. 44/4, 44/15, 43/6 i 42/10 Saveta UN za ljudska prava.
 
Želimo da skrenemo pažnju vašoj Vladi na informacije koje smo dobili, a koje se tiču navodnog kršenja ljudskih prava sa kojima se suočava grupa vijetnamskih radnika migranata, za koje se navodi da su žrtve trgovine ljudima u svrhu prinudnog rada ili ropstva ili praksi sličnih ropstvu, a koji se nalaze na gradilištu fabrike Linglong u blizini Zrenjanina, gde posluje veći broj kineskih kompanija registrovanih u Srbiji.
 
Prema dobijenim informacijama:
 
U proleće 2021, procenjuje se da su 402 muškarca bila regrutovana u Vijetnamu od strane tri vijetnamske agencije za zapošljavanje koje angažuju radnike za rad u inostranstvu (Song Hỷ Gia Lai Company Limited, Công Ty Xuất Khẩu Lao Động Bảo Sơn i  Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kaizen (Kaizen International Stock Company)). Oni su bili angažovani da rade kao građevinski radnici za kinesku kompaniju Linglong International Europe d.o.o Zrenjanin, registrovanu u Srbiji, na izgradnji fabrike u Zrenjaninu.
 
Navedeno je da su China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd, filijala u Beogradu i Sichuan Dinglong Electric Power Engineering, dve druge kineske građevinske kompanije registrovane kao strane kompanije u Srbiji, angažovane od strane Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin - koji je povezan sa Shandong Linglong Tire Co. LTD,, tj. glavnom kompanijom – da izgrade fabriku.
 
Navedeno je da su agencije za zapošljavanje koje su regrutovale radnike u Vijetnamu, u svojim oglasima navodile primamljivu platu i prihvatljive uslove života i rada. Prema dostupnim informacijama, radnici migranti su takođe morali da potpišu „formular o obavezivanju” kako bi potvrdili da su upoznati sa pravilima koja važe u zemlji domaćina. Ovaj obrazac je navodno predviđao da radnici mogu biti pogubljeni ili da im ruke mogu biti odsečene kao vid kazne u zemlji domaćinu za bilo kakvo nepoštovanje odredbi i uslova njihovih ugovora, kao što bi na primer bili krađa ili tuča ili kockanje, isl. Od radnika migranata takođe traženo je da uplate avans od 2000 - 4000 američkih dolara agencijama za zapošljavanje kako bi se pokrili troškovi njihovog prevoza, viza i smeštaja. Dalje, rečeno im je bilo da će im depoziti koji su iznosili 700-1000 američkih dolara biti vraćeni po završetku ugovora i povratku u Vijetnam. Neki od radnika su pozajmljivali novac za to i, kao posledica tih zahteva, zaduživali su se ili kod članova svojih porodica ili kod banaka ili kod drugih finansijskih institucija.
 
Navedeno je i da su vijetnamski radnici stigli u Srbiju između 9. avgusta i 29. septembra 2021. Ubrzo po dolasku u Srbiju, poslodavci su, kako se navodi, radnicima oduzeli pasoše. Rečeno im je bilo da je ova praksa uobičajena u odnosu na radnike migrante. Nakon njihovog odlaska iz Vijetnama, vijetnamske agencije za zapošljavanje su prekinule svaki kontakt sa radnicima.
 
Od radnika traženo je da potpišu ugovore sa dve kompanije koje Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin ugovorio kao podizvođače (China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd, i Sichuan Dinglong Electric Power Engineering).
 
Navedeno je da ti njihovi ugovori nemaju datum početka ili završetka radnog angažmana, ali da predviđaju trajanje ugovora od 12 meseci. Takođe ugovorom je bilo predviđeno da ako radnik iz bilo kog razloga želi da se vrati u Vijetnam pre isteka ugovora, to mora da učini o svom trošku. Navedeno je da većina vijetnamskih radnika ne može da priušti povratnu kartu do Vijetnama i da ih dugovanja onemogućavaju da ugovore raskinu.
 
Ugovorom je predviđen rad od devet sati dnevno, ne uključujući tu pauzu za ručak, 26 dana u mesecu, sa probnim radom od 30 dana. Ako zaposleni odsustvuje sa posla, ti dani neće mu biti plaćeni. Ako radnik kasni na posao, kažnjava se novčanom kaznom i dnevnica mu može biti uskraćena ....(..).. Ugovorom radnicima je takođe zabranjeno da učestvuju u sindikalnim aktivnostima i njihovi ugovori mogu biti otkazani ukoliko se ova zabrana prekrši i, kao posledica, radnik migrant koji bi učinio ovaj prestup bio bi vraćen u Vijetnam. U toj situaciji, radnik bi sam morao da pokrije troškove avionske karte za povratak.
 
Ova 402 radnika su prvobitno živeli u zrenjaninskoj industrijskoj zoni, u barakama u blizini gradilišta, od njihovog dolaska do sredine novembra 2021. Navodi se da je u periodu od 20 - 25. novembra 2021. najmanje 350 radnika migranata premešteno na novu lokaciju pod nadzorom i obezbeđenjem privatne firme za FTO. Preostali radnici nastavili su da žive u zrenjaninskoj industrijskoj zoni. Nejasno je da li su uslovi na novoj lokaciji poboljšani u odnosu na prethodne.
 
Navedeno je da smeštaj u zrenjaninskoj industrijskoj zoni nema adekvatnu ventilaciju. Objekti za održavanje higijene se navodno nalaze van baraka gde postoji nekoliko česama. Kreveti nemaju dušeke, već postoje samo deblji pokrivači / jorgani postavljeni preko drvenih dasaka. Radnici su navodno svoje krevete prekrivali ili platnima ili tkaninama koje se koriste kao zavese da bi se ugrejali, a nemaju,niti im je bila obezbeđena adekvatna odeća za hladnije vreme. Navodno, postoji nekoliko električnih radijatora, ali nema dovoljno utičnica kako bi se grejna tela uključila. Pored toga, navodi se da su postojeće utičnice u lošem stanju i da predstavljaju opasnost.
 
Izveštaji navode i da na licu mesta nema mašina za pranje veša i da su postojala samo dva kupatila i dva bojlera za preko 402 radnika, sve do trenutka kada je 350 radnika premešteno na drugu lokaciju. Zbog ograničenog broja sanitarnih objekata, prijavljeno je da kanalizacione i  instalacije namenjene otpadnim vodama ne funkcionišu efikasno, kao i da se skladište opasnog otpada nalazi u blizini prostorija gde radnici žive. Zabrinutosti su takođe pojavile u vezi sa kvalitetom vode za piće. Prema dostupnim izveštajima, hrana koja je bila namenjena radnicima bila je količinski nedovoljna i lošeg kvaliteta.
 
Navedeno je i da je nekoliko radnika imalo simptome COVID 19 i da su morali da plaćaju troškove svog testiranja u privatnoj klinici, kao i lekove za sebe. Na licu mesta ne postoje mere prevencije COVID19, koje uključuju pristup maskama, izolaciju, prostorije za karantin. Takođe, izražena je bila zabrinutost zbog ograničenja u dostupnosti zdravstvene opreme i dostupnosti opreme koja služi da garantuje bezbednost / zaštitu na radu na toj lokaciji.
 
Pošto su uslovi u barakama ali i na celokupnom gradilištu navodno bili ispod svakog nivoa, u nekoliko navrata radnici su stupali u štrajk - u septembru 2021. zbog nedostatka hrane i sredinom novembra 2021. zbog neisplaćenih zarada. Kako se navodi, zrenjaninska privatna firma za obezbeđenje (Patrol 023 d.o.o) nije dozvoljavala organizacijama civilnog društva da prođu i pruže pomoć radnicima migrantima.
 
Na dan 16. novembra 2021. godine, službenici Ministarstva rada izvršili su nenajavljenu inspekciju u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Nažalost, informacije o nalazima ove posete nisu javno dostupne. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navelo je u svojoj izjavi..(...) .. datoj na dan kada je inspekcija izvršena, da je reč o o jednom od najkontrolisanijih gradilišta u regionu Banata. Sutradan, ministarka Kisić Tepavčević u jednoj drugoj izjavi pomenula je da je ukupno bilo 18 inspekcijskih poseta Linglongu do sada.
 
Na dan 18. novembra 2021. godine, saopšteno je da su pripadnici Policijske uprave Zrenjanina obišli gradilište i konstatovali da radnici žive u uslovima opasnim po život. Iz zrenjaninske policije tada sugerisali su da dva, od ukupnog broja smeštajnih objekata, više ne smeju biti korišćeni za smeštaj / stanovanje radnika. Istovremeno, zvaničnici saopštili su da su vijetnamski radnici imali validne prijave boravka i radne dozvole.
 
Navedeno je da su 19. novembra 2021. vijetnamskim radnicima bili vraćeni pasoši i da su ih tada poslodavci bili prinudili da potpišu izjavu u kojoj se izjašnjavaju da su zadovoljni uslovima života i rada i da je njihov rad dobrovoljan. Navodi se da su se radnici osećali ugroženo i osećali su da nemaju drugog izbora nego da potpišu tu izjavu.
 
Navodi se da su 26. novembra 2021. menadžeri koji su radili na gradilištu ponovo oduzeli nekoliko pasoša jednom broju vijetnamskih radnika. Pored toga, neki od radnika su naveli da žele da se vrate u Vijetnam, ali da nisu u mogućnosti da plate kartu za povratak.
 
Duboko smo zabrinuti zbog navoda o kršenjima ljudskih prava izvršenih nad ovom grupom radnika migranata, posebno zbog indicija da je njima bilo trgovano u cilju u svrhu prinudnog rada, ropstva ili praksi slične ropstvu u Srbiji. Izuzetno smo zabrinuti zbog navoda da su ovi ljudi bili primoravani da rade i žive u uslovima koji predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i život. Uz to, zabrinuti smo jer organizacijama civilnog društva navodno nije bio omogućen pristup lokacijama kako bi radnicima pružili pomoć.
..........................................................................................................................
  
S obzirom na hitnost ovog pitanja, cenili bismo odgovor o početnim koracima koje je Vlada Vaše Ekselencije preduzela kako bi zaštila prava gorepomenutih lica u skladu sa (propisanim u) međunarodnim instrumentima.
 
U skladu sa mandatima koji su nam povereni od strane Saveta UN za ljudska prava, naše je zaduženje da pokušamo da razjasnimo sve slučajeve na koje nam se skrene pažnja i stoga bili bi zahvalni ukoliko bismo čuli vaše stavove / vaša smatranja koja se tiču sledećih pitanja:
 
1. Molimo vas da nam dostavite bilo koju dodatnu informaciju i/ili komentar(e) koje možda imate u vezi sa gore iznetim navodima.
 
2. Molimo vas da nam navedete šta su bili nalazi navodno više puta ponovljenih inspekcijskih nadzora koje su sprovodili Ministarstvo rada i Ministarstvo unutrašnjih poslova i koje su aktivnosti / radnje bile preduzete posle tih nalaza nadležnih ministarstava.
 
3. Molimo vas da nam dostavite detalje i (tamo gde ih ima) rezultate zvanične ili bilo koje druge istrage sprovedene u vezi sa gore pobrojanim navodima. Molimo, navedite da li je neki poslodavac bio kažnjen zbog neisplaćivanja zarada i ako jeste, navedite koje su sankcije bile sprovedene i prema koliko poslodavaca.
 
4. Molimo da nam dostavite informacije o merama preduzetim za jačanje saradnje između vijetnamskih pravosudnih organa i Vlade Vaše Ekselencije u slučajevima prekogranične trgovine ljudima.
 
5. Molimo da nam dostavite informacije o svim koracima koje je Vlada preduzela ili planira da preduzme, uključujući tu politike, zakone i podzakonske akte namenjene zaštiti radnika migranata od kršenja ljudskih prava od strane kompanija na njenoj teritoriji i/ili u njenoj nadležnosti, i u cilju osiguranja da kompanije / poslovni subjekti sprovode efikasno procese dužne pažnje koji se tiču ljudskih prava kako bi se identifikovala, sprečila, ublažila potencijalna kršenja, kao i osigurala odgovornost za kršenje ljudskih prava u procesu poslovanja, kao što je to navedeno u Vodećim principima UN o poslovanju i ljudskim pravima.
 
6. Molimo vas da nam dostavite informacije o svim koracima koje je vaša Vlada preduzela, ili razmatra da preduzme, kako bi zaštitila radnike migrante tokom pandemije bolesti COVID 19, kao i mere zaštite u slučaju izostajanja sa posla kao posledice bolesti.
 
7. Molimo vas da navedete koje mere su preduzete da bi se osiguralo da povratak svih žrtava trgovine ljudima u Vijetnam bude bezbedan i dobrovoljan.
 
8. Molimo vas da dostavite informacije o svim koracima koje je vaša Vlada preduzela kako bi se obezbedilo da ovi radnici imaju pristup efikasnim, adekvatnim i blagovremenim pravnim sredstvima namenjenim kršenju ljudskih prava u procesima poslovanja.
 
9. Molimo vas da navedete i date više detalja o eventualnim budućim naporima da se obezbedi pristup dugoročnoj socijalnoj zaštiti licima koja su preživela trgovinu ljudima, druge oblike savremenog ropstva ili radne eksploatacije, a koja se obezbeđuje bezuslovno, bez obzira na učešće žrtve u krivičnom postupku.
 
10. Molimo vas za više detalja o merama preduzetim kako bi se obezbedila primena principa nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima, za bilo koju nezakonitu radnju koju lice izvrši kao direktnu posledicu činjenice da se nalazi u pložaju žrtve trgovine ljudima.
 
11. Molimo vas za više detalja o svim merama koje se preduzimaju u cilju jačanja socijalnih usluga i pomoći koje se pružaju radnicima migrantima koji su žrtve eksploatacije, uključujući tu pravnu pomoć, medicinsku i psihosocijalnu negu i adekvatna skloništa i u cilju obezbeđivanja da takve usluge i pomoć budu dostupne svim radnicima migrantima, uključujući tu i one bez (na zakonit način pribavljenih) dokumenata.
 
Dok čekamo vaše odgovore, apelujemo da budu preduzete sve neophodne privremene mere kako bi se zaustavila navodna kršenja ljudskih prava i sprečilo njihovo ponavljanje, a u slučaju da istrage potvrde ili ukažu da su ovi navodi tačni, da se obezbedi da sva lica koja su kršenje osnovnih ljudskih prava skrivila za to i odgovaraju.
 
U bliskuj budućnosti mi ćemo možda naše zabrinutosti saopštiti javno jer su po našem mišljenju informacije na kojima će saopštenje za javnost biti zasnovano dovoljno pouzdane da ukažu da je ovo pitanje koje zahteva hitnu pažnju. Takođe smatramo da širu javnost treba upozoriti na potencijalne implikacije gore pomenutih navoda. U saopštenju za janost biće naznačeno da smo kontakirali vašu Vladu kako bi sporna pitanja bila razjašnjena.
 
Ovaj dopis i svaki odgovor koji budemo dobili od vaše Vlade biće objavljeni putem veb stranice koja služi za takve komunikacije u roku od 60 dana. Ti dokumenti takođe biće naknadno dostupni u redovnom izveštaju koji će biti predstavljen Savetu UN za ljudska prava.
  
Molimo da primite k znanju informaciju da su pisma u kojima se izražavaju slične zabrinutosti u vezi sa navodnim kršenjima prava vijetnamskih radnika poslata i vlastima Kine i vlastima Vijetnama, kao i kompanijama koje su navodno uključene u opisane navode o kršenju ljudskih prava.

Ekselencijo, primite izraze našeg najvećeg uvažavanja.
  
Siobhán Mullally
Specijalni izvestilac za trgovinu ljudima, posebno ženama i decom
Fernanda Hopenhaym
Radna grupa za pitanja ljudskih prava i transnacionalnih korporacija i drugih kompanija
Felipe González Morales
Specijalni izvestilac za ljudska prava migranata
Tomoya Obokata
Specijalni izvestilac za savremene oblike ropstva, uključujući njegove uzroke i posledice
 
 
 

Dokument u originalu i u celosti dostupan je ovde 
Prevela: Anđelka Marković
Neslužbeni prevod dela dokumenta